Kongress i dagarna tre med ombud från hela landet

Den 1-3 juni 2012 har Hörselskadades Riksförbund (HRF) kongress på Aros Congress Center i Västerås.

Under tre dagar samlas ombud från HRFs cirka 200 föreningar runt om i landet, för att tillsammans fatta beslut om HRFs färdriktning under de kommande fyra åren.

Kongressens tema, ”En ny upplysningstid”, är även en målsättning inför framtiden. Många av de förslag och motioner som ska behandlas under kongressdagarna handlar om hur HRF på olika sätt kan öka kunskaperna om hörselskadades behov och möjligheter, väcka opinion för hörselskadades frågor samt vädra ut fördomar och skapa bättre attityder till hörselskador i hela samhället.

Tal av arbetsmarknadsministern
Kongressen gästas även av särskilt injudna gäster. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) talar vid kongressens öppnande. Samma eftermiddag blir det paneldiskussion med en grupp experter om framtidens vård, under ledning av Paula Asarnoj.

Forskningskonferens och mässa
”En ny upplysningstid” är temat också för den forskningskonferens som HRF och Hörselforskningsfonden arrangerar torsdagen den 31 maj, dagen före kongressen.
I anslutning till forskningskonferensen och kongressen arrangeras mässan Hörselexpo 2012, 31 maj–1 juni, med utställare från olika företag och verksamheter inom hörsel- och ljudmiljöområdet.