Nu finna HRFsnya program och stadgar på webben

Nu finns alla de viktiga styrdokumenten från HRFs kongress i Västerås den 1-3 juni här på kongresswebben!

Under fliken Handlingar har vi lagt upp vårt nya intressepolitiska program, handlingsprogrammet för 2013-2016 och de reviderade stadgarna för förbund, distrikt och föreningar som enkla pdf-filer. Där hittar du också kongressprotokollet, med alla de beslut som fattades av kongressen i Västerås den 1-3 juni 2012, bland annat när det gäller motioner och olika val.

Vi håller just nu på att ta fram stadgar, handlingsprogram och intressepolitiskt program som trycksaker. De beräknas komma i slutet av oktober.

Handlingar »

Se forskningskonferensen på UR Play

Nyfiken på hörselforskning? Nu kan du se föreläsningar från HRFs konferens Hörselforskning 2012 på UR Play.

UR Samtiden var på plats under konferensdagen, den 31 maj 2012 på Aros Congress Center i Västerås, där ledande forskare inom hörselområdet gav en inblick i det senaste inom audiologi, hörselteknik med mera.
UR:s inspelningar från HRFs forskningskonferens har visats vid flera olika tillfällen i SVT och i Kunskapskanalen.

Se föreläsningar på UR Play (textat) »

Läs mer om de medverkande forskarna »

”John Wayne bor inte här” – nu som film!

Sällan har väl HRFs kongressombud skrattat så mycket som när John Wayne, Clintan och andra revolvermän red in på kongressfesten i Västerås den 2 juni. Och här är den nu – på allmän begäran. Filmen baserad på vår tids stora bestseller: ”John Wayne bor inte här”.

Rapporten "John Wayne bor inte här"Rapporten ”John Wayne bor inte här”I november 2009 släppte HRF rapporten ”John Wayne bor inte här”, om hörselskadade och hörselvården i Sverige. Rapporten var en en svidande uppgörelse med landstingens agerande när det gäller rätten till hörselvård. ”Pickadollpolitik” kallade HRF politikernas tendens att skjuta från höften, utan närmare insikt om hur och var skotten tog. HRF konstaterade att en del landsting agerar som om Sverige vore ett laglöst land – som om vi levde i ett vilda västern-territorium, utan en hälso- och sjukvårdslag…

Medlemsavgiften höjs i två etapper

Medlemsavgiften för huvudmedlemmar höjs med 50 kronor nästa år, och med ytterligare 50 kronor 2015, så att den hamnar på den summa som förbundsstyrelsen har föreslagit: 300 kronor.

2013-2014      250 kronor
2015-2016      300 kronor

Med en tydlig majoritet sade kongressen ja till redaktionsutskottets förslag som stämmer överens med förbundsstyrelsens förslag och var en kompromiss i linje med de flesta motioner.