Årets viktigaste konferens om ny hörselforskning

Den 31 maj är det dags för ”Hörselforskning 2012” – en spännande konferens, där gräddan av landets hörselforskarepresenterar det senaste inom svensk forskning om hörsel och hörselskadade.

Att främja forskning om hörsel och sprida kunskap om ny hörselforskning, det är två viktiga mål för Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Hörselforskningsfonden. Därför arrangerar vi, för fjärde gången, en forskningskonferens dagen före HRFs kongress, denna gång på temat ”En ny upplysningstid”. Forskningskonferensen äger rum på Aros Congress Center i centrala Västerås, torsdagen den 31 maj kl. 10-16.

Elva ledande forskare
Elva av landets främsta forskare inom hörselområdet medverkar på forskningskonferensen. De kommer framför allt från Sveriges två stora centra när det gäller hörselforskning: Karolinska Institutet (Stockholm) och Linnécentrum HEAD (Örebro Universitet/Linköpings Universitet). Dessutom medverkar det nystartade  Forskningsinstitutet Hörselbron. Tillsammans ger de en spännande inblick i ny forskning inom audiologi, psykologi, sociologi, hörselteknik med mera.

Föredragen handlar bland annat om hjärnans behandling av kommunikationsljud, hur socialt erkännande påverkar hörselskadades självkänsla, förväntningar och upplevelser före och efter CI-operation, hur hårcellernas längd påverkar hur vi hör, möjligheterna att reparera skadade hörselnerver med hjälp av stamceller samt språklig och kognitiv utveckling hos döva och hörselskadade barn, rehabiliteringens betydelse för en lyckad hörapparatutprovning.
Läs mer om de medverkande och föredragen »

Möt folk i hörselbranschen

På konferensen möter du forskare, läkare inom audiologi och ÖNH, hörselvårdspersonal, skolföreträdare, företag inom hörsel- och ljudmiljöbranschen, HRF-representanter och många andra. På mässan Hörselexpo 2012 presenteras nya produkter och lösningar, och där finns tillfälle att mingla, diskutera och ta del av goda idéer.

Under dagen delar HRF och Hörselforskningsfonden dessutom ut Stora Hörselpriset på 100 000 kronor till en framstående forskare, som därefter får äran att hålla ”Hörselprisföredraget 2012”.

Välkommen!