Handlingar och antagna styrdokument

HRF-kongressen i Västerås 2012 antog tre styrdokument som kommer att utgöra grunden för HRFs arbete under de närmaste fyra åren: handlingsprogram för 2013-2016intressepolitiskt program och stadgar. Du hittar dem i menyn till höger, tillsammans med kongressprotokollet.

I slutet av oktober kommer de tre styrdokumenten som trycksaker. Tills dess finns de endast som enklare pdf-dokument här på webben.
Kongressprotokollet presenterar alla de olika beslut som fattades av kongressen. Det handlar bland annat om val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning, samtstadgerevision, intressepolitiskt program, handlingsprogram för 2013–2016, medlemsavgifter för 2013–2016, beslut om att genomföra en organisationsutredning och beslut om olika motioner.
I menyn till höger finns de handlingar som behandlades av kongressen, bland annatförbundsstyrelsens förslag, valberedningens förslag, cirka 180 motioner från hela landet samt förbundsstyrelsens yttranden över motionerna.