Kvinnor och yrkesverksamma i majoritet i nya förbundsstyrelsen

Fler kvinnor och lägre genomsnittsålder. Det blev resultatet när hörselskadade från hela landet valde ny förbundsstyrelse vid Hörselskadades Riksförbunds kongress i lördags.

Kvinnorna är i majoritet i den nya förbundsstyrelse som ska leda HRF under fyra år framåt. Åtta av elva ledamöter är kvinnor från olika delar av landet. Dessutom är det en yngre styrelse än tidigare, med en medelålder på 55 år. Alla de nyvalda ledamöterna är yrkesverksamma – totalt är nu sju av de elva i förbundsstyrelsen ute i arbetslivet.

Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren blev omvald, och Eva Sten valdes som ny förbundskassör. Av de nio ledamöterna blev tre omvalda och sex nyvalda.

Förbundsordförande
Jan-Peter Strömgren, Stockholm (omval)

Förbundskassör
Eva Sten, Munsö (nyval)

Ledamöter
Marianne Morin, Kalix (omval)
Kristina Olsson, Malmö (omval)
Sune Wadenheim, Malmö (omval)
Eva Blomqvist, Jönköping (nyval)
Lena Hård, Uppsala (nyval)
Lars Lindberg, Stockholm (nyval)
Ritva Tamminen, Luleå (nyval)
Agneta Österman, Möja (nyval)
Carina Albertsson, Skellefteå (nyval)

Cirka 160 personer har testat hörseln på Hörselexpo 2012

160 personer testade hörseln gratis på Hörselexpo i Aros Congress Center i Västerås under fredagen. Det var en jämn ström besökare från 09.00-17.00. Flera av de som kom hade inte testat sin hörsel på många, många år.

Efter en första screening fanns möjlighet att göra en riktig hörselmätning. 115 personer gjorde detta. Tre audionomer från hörcentralen i Västerås och två från HRF Hörteknik arbetade effektivt för att hålla väntetiden kort. Lena Andersson, legitimerad audionom på hörcentralen tyckte att dagen var lyckad.
-Det är kul att landstinget är med här. Jag hade inte haft något emot att jobba så här lite oftare, säger hon.

Efter utförd hörselmätning fick var och en gå igenom audiogrammet med audionomen och tips om hur de skulle gå vidare för en mer noggrann utredning och eventuell utprovning av hjälpmedel.

-Jättebra, tycker jag. Nu ska jag gå till familjeläkaren och få en remiss till hörcentralen, säger Jan-Olof Löfling, 79, Västerås.